Aktualności

16.07.2015

DOFINANSOWANIE z WFOŚiGW W Białymstoku

Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków i kanalizację w województwie podlaskim

Dofinansowanie na przydopmowe oczyszczalnie ścieków i kanalizację również dla osób fizycznych. Więcej informacji na na ten temat  znajdziecie Państwo Tutaj